01.Начало

Ние сме сдружение “ЗАЩИТА ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА”. Ние сме СУХОДОЛСКОТО ЕКОЛОГИЧНО СДРУЖЕНИЕ.

НА ЧИСТО!

НА ЧИСТО!НА ЧИСТО!

Сдружението, подкрепено от хиляди граждани, което постига своите цели. В България се заговори за здравето и живота на всеки един от нас. Хората се пробудиха! Въпреки, че бяхме малтретирани, заплашвани анонимно и директно, ние продължаваме да се борим за правата на гражданите. Противопоставяме се на престъпния начин на управление на община и държава. Правете го и вие!

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ:

10.04.2011 г. / 11:00 часа Роби, събудете се!

24.01.2011 г. Суходол в Европейския парламент