Архив на категория ‘Download’

Жалба до Върховния административен съд против решение № 255-Н0-И0-А0/2008 г. на Министъра на околната среда и водите, 29.10.2008 г.

сряда, 29 октомври, 2008г.

29.10.2008 год. - Жалба до Върховния административен съд против Решение № 255-Н0-И0-А0/2008 год. на Министъра на околната среда и водите за издаване на комплексно разрешително на криминалното сметище в квартал Суходол.

Вижте още:

15.10.2008 год. - Решение на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за предоставяне на достъп до обществена информация № 78/06.10.2008 год.; Писмо-уведомление от МОСВ за предоставяне на достъп до обществена информация с изх. № 04-00-4453/06.10.2008 год.; Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация № 78/15.10.2008 год.

06.08.2008 год. - Решение № 255-Н0-И0-А0/2008 год. на Министъра на околната среда и водите за издаване на комплексно разрешително на криминалното сметище в квартал Суходол.


Призовка от Административен съд София по дело № 3083/2007 г. - Суходол срещу кмета на Столична община, 02.10.2008 г.

четвъртък, 2 октомври, 2008г.

02.10.2008 год. - Призовка от Административен съд София по административно дело № 3083/2007 г. - Сдружение “Защита здравето и живота на населението и околната среда” против заповед № РД-09-624/02.03.2007 г. на кмета на Столична община; Разпореждане на Административен съд София, Второ отделение, 33 (тридесет и трети) състав от 29.09.2008 г. по административно дело № 3083/2007 г. за насрочване на открито съдебно заседание на 04.11.2008 г. от 09:00 часа.

Вижте още:

21.03.2007 год.Жалба от Сдружение “Защита здравето и живота на населението и околната среда” до Административен съд гр. София против заповед № РД-09-624/02.03.2007 г. на кмета на Столична община (Бойко Борисов) за депониране на сметта на гр. София на сметището в кв. Суходол. Със заповедта на кмета Бойко Борисов се отменя стара заповед № РД-09-1583/29.09.2005 г. на изпълняващия длъжността кмет Минко Герджиков, с която законосъобразно се прекратява използването на криминалното сметище край квартал Суходол.


Доклад за оценка на въздействието върху околната среда. Криминално кметско сметище - кв. Суходол, 27.08.2008 г.

сряда, 27 август, 2008г.

27.08.2008 г. - Доклад за оценка на въздействието върху околната среда. Криминално кметско сметище - кв. Суходол.