Списък на лицата, призовани по административно Дело № 1570 / 2008 г., насрочено за 23.06.2008 г., 09:00 h, зала № 3

СПИСЪК на лицата, призовани по административно Дело № 1570/2008 г., насрочено за 23.06.2008 09:00 зала № 3

В какво качество
са призовани

Име на призованото лице

Местожителство и адрес
или съдебен адрес

Забележка

1

жалбоподател

СНЦ “Защита здравето и живота на населението и околната среда”

гр. София-1362, кв. “Суходол”, ПК 2

-гр. София, кв. “Суходол”, ул. “Траян Танев” № 32 - Ув. в с.з.

2

ответник

Министъра на околната среда и водите

гр. София

-Ув. в с.з.

3

заинтересована страна

Директора на РИОСВ - София

гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10

-Ув. в с.з.

4

заинтересована страна

Кмета на Столична община

гр. София, ул. “Московска” № 33

-Ув. в с.з.

5

заинтересована страна

“Чистота Искър” ЕООД

гр. София, ул. “Искърско шосе” № 2

-Ув. в с.з.

6

вещо лице

Деян Великов Попов

гр. София

-Уведомен лично по gsm: 0898/213576 на 11.06.2008 г. в 11.25 ч.

7

прокурор

ВАП

гр. София

-

М.Д.


Вашият коментар: