Доклад за оценка на въздействието върху околната среда. Криминално кметско сметище - кв. Суходол, 27.08.2008 г.

27.08.2008 г. - Доклад за оценка на въздействието върху околната среда. Криминално кметско сметище - кв. Суходол.


Вашият коментар: