Жалба до Върховния административен съд против решение № 255-Н0-И0-А0/2008 г. на Министъра на околната среда и водите, 29.10.2008 г.

29.10.2008 год. - Жалба до Върховния административен съд против Решение № 255-Н0-И0-А0/2008 год. на Министъра на околната среда и водите за издаване на комплексно разрешително на криминалното сметище в квартал Суходол.

Вижте още:

15.10.2008 год. - Решение на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за предоставяне на достъп до обществена информация № 78/06.10.2008 год.; Писмо-уведомление от МОСВ за предоставяне на достъп до обществена информация с изх. № 04-00-4453/06.10.2008 год.; Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация № 78/15.10.2008 год.

06.08.2008 год. - Решение № 255-Н0-И0-А0/2008 год. на Министъра на околната среда и водите за издаване на комплексно разрешително на криминалното сметище в квартал Суходол.


Вашият коментар: