Призовка от Административен съд София по дело № 3083/2007 г. - Суходол срещу кмета на Столична община, 02.10.2008 г.

02.10.2008 год. - Призовка от Административен съд София по административно дело № 3083/2007 г. - Сдружение “Защита здравето и живота на населението и околната среда” против заповед № РД-09-624/02.03.2007 г. на кмета на Столична община; Разпореждане на Административен съд София, Второ отделение, 33 (тридесет и трети) състав от 29.09.2008 г. по административно дело № 3083/2007 г. за насрочване на открито съдебно заседание на 04.11.2008 г. от 09:00 часа.

Вижте още:

21.03.2007 год.Жалба от Сдружение “Защита здравето и живота на населението и околната среда” до Административен съд гр. София против заповед № РД-09-624/02.03.2007 г. на кмета на Столична община (Бойко Борисов) за депониране на сметта на гр. София на сметището в кв. Суходол. Със заповедта на кмета Бойко Борисов се отменя стара заповед № РД-09-1583/29.09.2005 г. на изпълняващия длъжността кмет Минко Герджиков, с която законосъобразно се прекратява използването на криминалното сметище край квартал Суходол.


Вашият коментар: