Участия на сдружението в публични изяви, 09.06.2009 год.

Уважаеми Съграждани, Уважаеми Журналисти,

Вероятно сте забелязали, че още преди началото на изборите, ние ограничихме провеждането на митинги и протести, участията си в публични изяви, както и публикуването на актуална информация на нашия интернет сайт www.suhodol.org. Използваме възможността да благодарим на всичи журналисти за отправените към нас покани за участия в радио и телевизионни предавания, както и в други публични мероприятия.

Ние, управителният съвет на сдружение “Защита здравето и живота на населението и околната среда”, като колективен орган, взехме решение да ограничим нашите участия по време на провеждащите се избори. Нашето решение е продиктувано от желанието ни да не бъдем упреквани в политически пристрастия. Това е единствената причина по време на тези избори да ограничим особено тези участия, провеждани с политически личности.

Ще продължим с публичните си изяви и ще приемаме отново покани за медийни участия след провеждането на изборите. Считаме, че по този начин доказваме за пореден път, че сме независимо гражданско сдружение.

Благодарим на всички за проявеното разбиране!

Управителен Съвет
 
СДРУЖЕНИЕ “ЗАЩИТА ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА”


Вашият коментар: