Benetton, The Mall и… Суходол

Изборът на BenettonПо-рано тази година Benetton България организира конкурс за детска рисунка на тема „Цветовете на пролетта”! Официален гост на събитието и почетен председател беше собственикът на Benetton Group Spa, г-н Лучано Бенетон.

Benetton и новият търговски център The Mall избраха за популяризиране на събитието рисунка от конкурса “Искам да живея на чисто”, проведен от суходолското екологично сдружение през март 2008 год. Творбата е на Вероника Николова от Суходол, която спечели трето място в конкурса.

Благодарим на Benetton и на The Mall за популяризирането на нашата дейност!

Сдружение “Защита здравето и живота на населението и околната среда”

Вашият коментар: